Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laat van zich horen en heeft een mooi standpunt ingenomen wat betreft discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Een Olympische stap voorwaarts!

 

Winterspelen 2014

Het plaatshebben van de Winterspelen in Sotsji, Rusland, begin dit jaar heeft de nodige stof doen opwaaien. Het is welbekend hoe Rusland staat tegenover LHBT’s, hoe de wetgeving daaromtrent eruit ziet en wat daar gebeurt / kan gebeuren met LHBT’s. Velen vragen werden in de aanloop naar de Winterspelen gesteld, waarbij de belangrijkste wellicht was: is het ok de Spelen ergens te laten plaatsvinden waar buiten de poorten mensen gevaar lopen, gediscrimineerd en opgepakt worden vanwege het zijn van hun ‘misdadige’ zelf? En welke standpunten moeten hier in genomen worden?

 

Het IOC in beeld

Deze wereldwijde discussie bracht zo ook de aandacht op het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Want wat vinden die er van en hoe zal hier nu en in de toekomst mee omgegaan worden? De Olympische regels hadden al een non-discriminatie beginsel (grondbeginsel nummer 6), gericht op bijvoorbeeld gender, ras, etc. Seksuele geaardheid en identiteit werden hierin niet specifiek genoemd en daarmee vormde het grondbeginsel geen bescherming voor LHBT atleten, bezoekers en fans.

 

Actie leidt tot resultaat

Na de Winterspelen heeft AllOut.org in samenwerking met andere organisaties zich blijvend ingezet deze kwestie onder de aandacht te brengen bij het IOC. Vele petities, campagnes en acties verder meldde het IOC afgelopen maandag (8 december) dat besloten is Olympische grondbeginsel nr. 6 te wijzigen, aldus AllOut.org, de Daily Mail en de New York Times. Seksuele geaardheid wordt opgenomen in grondbeginsel 6! Concreet betekent dit dat homofobie in de sportwereld niet getolereerd wordt en de Spelen dus ook niet plaats kunnen vinden in landen waar deze beginselen niet erkend en nageleefd worden. Het signaal is er nu een van ‘we accepteren dit niet’.

Wat een mooi resultaat en wat een erkenning voor de LHB gemeenschap! Dat vind ik echt. Sport verenigt mensen, alle soorten en maten. De IOC erkent dat ook en bevordert het op deze wijze. Sport discrimineert niet en wie deelneemt aan de sport dient dat dus ook niet te doen.

Ondertussen strijdt AllOut.org door voor de T (Transgenders) en streeft ernaar seksuele identiteit ook onderdeel te laten vormen van grondbeginsel 6. Voor nu was dit nog een brug te ver voor het IOC. Maar ook die dag zal komen!

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Tagged on:                                     
%d bloggers op de volgende wijze: